kowe santri? yakin?

warning:
mohon minta pendamping orang jowo (bukan orang jawa) jika anda tidak paham bahasa jawa
*no racist
jowo : sifat
jawa : tempat (pulau)

nyandang predikat santri pancen mbanggakke, opo maneh diundang gus kalian pak jadi (lho kok), ananging santri kuwi mung label, dudu tenanan santri yen isi kandungane ora iso diundang santri. koyo label halal seko mui sek kudu lulus sertifikasi, santri sek tenanan yo ono sertifikasine barang, pengen reti? monggo diwaos

ngaji (ngatur jiwo)
ing babagan ngaji alias ngatur jiwo, bocah kudu iso ngatur awa’e ngelakoni lan ora ninggalake perkoro ingkang wajib koyo sholat lan nggolek ilmu, amargi upokoro mau wajib, bocah mutlak kudu alakoni. dining bocah ninggalake perkoro iku, lakon wong tua utowo guru wajib angkon kanti alus, yen bocahe tetep ra gelem lan wes baligh mongko pukulono kelawan roso tresno. banjur yen bocah wis iso ngatur jiwo kanti istiqomah, insyaallah nyandang jeneng santri wes patut.

mbuh kuwi bocahe bodo, mbuh kuwi bocahe mbeling ananging isih gelem ngaji, uripe sesok pas wes gede insyaallah ora nglarani ati. ngatur jiwo iku tahapan pertama santri kanggo mantesake awa’e dewe dadi wong becik, yen iro nglakoni upokoro “ngaji” kanti istiqomah siro bakal gampang entuk manfaate ilmu yen lamun ora akeh ilmu sek mbok tompo mau.

prihatin (perih atine) => tirakat (taroko)
prihatin utowo perih atine yoiku nglakoni upokoro sek ra mbok senengi, iso ugo diartekke nglarakke awak kelawan tirakat, tirakat mau seko bahasa arab yoiku “taroko” sek artine ninggalke, maksude ninggalake upokoro sek ono sangkut paute karo ndunnyo. tirakat mau neng pondok iso dihukumi sunnah, sunnah.e yo werno2; ono sek rupo sembayang, ono sek rupo poso, ono sek rupo amalan, ono sek rupo ngrowot lan sak panunggalane. tirakat biasane dilakoni santri yen pancen mantep arep dadi santri (santri lv.2).

tirakat biasane dilakoni santri yen dnuweni hajat, mbuh kuwi pingin gampang melbu ilmune, entuk barokahe guru, iso sakti mandra guno utowo liyone, kelawan tirakat mau iso nggampangake upokoro sek di karepake, yen santri iso kuat kelawan cobo lan godo sek ono. tuwe guru kulo cobone santri iku salah siji seko telung perkoro ; kurang sangune, pati keluargane, dadi pns( pegawe negri sipil). “dadi pns seneng no?” dadi pegawe (babu) kok seneng? ‪#‎heh‬

inggih (ing ngarso kepanggih)
yen siro wes iso ngatur jiwo lan prihatin kanti istiqomah neng pondok, siro terjun ing ngarso kepanggih alias dadi panutan wong liyo. mbuh kowe dadi tani, dadi pegawe, dadi kyai lan sak panunggalane siro dadi rujuan keputusan musyawarah terutama sek ono kaitane karo babagab agomo, semono ugo dadiho wong sek wirangi, yoiku wong sek tindak tandu’e ora sembrono amargo siro ono ing ngarso (ngarep) kang dadi tuladan marang liyone

inggih mau menowo dibasaaken secara langsung yoiku SIAP, siap neng ngarep, siap neng mburi, siap mlarat, siap sugih, siap mati, siap urip. poko’e dadi opo ae iso ngelakoni, tiyang sek sampun gadah ilmu inggih tandane mboten gumunan. mboten gumun wonten simbah2 nikah kalen bocah prawan, mboten gumun pembantaian tiyang islam mboten diberitaaken media, mboten gumun wonten tiyang iso mabur.

ture mbah mustofa bisri jenenge santri kuwi dudu wong seng sinau neng pondok ae, tapi kabeh wong seng akhlak.e koyo santri yo kuwi santri sek tenanan, monggo sareng2 kito dados santri bersertifikat, ampun ngantos dados lare sek manggen teng pondok tapi dereng pas menawi disebut santri. saking kulo cekap semanten, menawi wonten lepat babagan toto boso lan toto ilmu nyuwun ngapunten agunge pangreksami. wabillahitaufiq wal hidayah wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

inspired by : http://www.fiqhmenjawab.net/2016/06/santri-24-karat/

 

A6